?>

Soluble Compound Fertilizer

 AL-atheer
التركيب:                                                 : Composition

نيتــروجيــن 3.                                              .Nitrogen 3

فوسفور 37.                                              .Phosphor 37

بوتاسيوم 37.                                           .Potassium 37

ROSASOL
  التركيب:                                                        : Comosition

نيتروجين فوسفور بوتاســيوم عنــــــاصر صغرى
N20

19

15

15

8

P2O520

6

45

15

17

K2O20

6

10

30

41

+ عناصر صغرى

+ عناصر صغرى

+ عناصر صغرى

+ عناصر صغرى

+ عناصر صغرى

 MAXiLEAF
  التركيب:                                               :Composition

نيتروجين فوسفور بوتاســيوم عنــــــاصر صغرى
N30

20

15

P2O510

20

15

K2O10

20

30

+ عناصر صغرى

+ عناصر صغرى

+ عناصر صغرى

 Nitro Slow Crystalline 
القوة الدافعة للنموالتركيب:                                                        :composition 

سماد نيتروجين(34)كبريت(27). (27)FERTILIZER ……. N(34) S
نيتـــروجين …………….(34).  (34) Total Nitrogen……… N
نيتروجين أمونيك ………(11). (11)Amoniacal Nitrogen. N
نيتروجين يوريا …………(23).  (23)Urea Nitrogen………. N
كبريت ذائب في الماء…(27). (27)Sulfur soluble in Water

 

ALTAMEH
  سهل الامتصاص من قبل النبات يعمل على زيادة الإنتاج وجودة المحاصيل .

تركيبه تحتوي على نسبة عالية من الفسفور والبوتاس النقي

سماد مركب معدني سائل ذواب في الماء يحتوي على العناصر التالية (WN) NPK

التركيب :        1 لتر

المكونات : اأسمدة سائلة NPK (وزن /حجم)  1L

 ALDHARI
كبريتات بوتاسيوم ذائبة تحتوي على 52% أكسيد بوتاسيوم

التركيب :

أكسيد بوتاسيوم (K2O) 52%

كبريت (S)     18%

  AL-MARGHOOB
Potassium Sulphate Granular

Mgo + s : 25 + 20

سماد سلفات المغنسيوم

أكسيد مغنسيوم  25% + كبريت 20%

 AXINOL
سماد عالي التركيز من العناصر الغذائية

NPK 20-20+TE               

التركيب :                      COMPOSMON

نيتروجين  :Ntirogen   n :        20%

فوسفور  :     Phosphorus  :       20%

باتسيوم  :         Potassium  :         20%

حديد     :          Iron  :  390 P.M

زنك      :         Zink  :  390 P.M

منغنيس  :      Manganese  :   290 P.M

نحاس     :        Copper  :    80 P.M

البورون   :       Boron  :   30 P.M

 مغنسيوم :       Magnesum  :  390 P.M

NPK 3-37-37+TE  

التركيب :                      COMPOSMON

نيتروجين : Ntirogen   n :          3%

فوسفور  :     Phosphorus  :       37%

باتسيوم  :         Potassium  :          37%

حديد     :          Iron  : 390 P.M

زنك      :         Zink  : 390 P.M

منغنيس  :      Manganese  :  290 P.M

نحاس     :        Copper  :    80 P.M

البورون   :       Boron  :     30 P.M

 مغنسيوم :       Magnesum  :  390 P.M

NPK 10-52-10+TEعناصر نادرة  

التركيب :                      COMPOSMON

نيتروجين : Ntirogen   n :          3%

فوسفور  :     Phosphorus  :       37%

باتسيوم  :         Potassium  :          37%

حديد     :          Iron  : 390 P.M

زنك      :         Zink  : 390 P.M

منغنيس  :      Manganese  :  290 P.M

نحاس     :        Copper  :    80 P.M

البورون   :       Boron  :     30 P.M

 مغنسيوم :       Magnesum  :  390 P.M

NPK 41-17-8+TEعناصر نادرة  

التركيب :                      COMPOSMON

نيتروجين : Ntirogen   n :          3%

فوسفور  :     Phosphorus  :       37%

باتسيوم  :         Potassium  :          37%

حديد     :          Iron  : 390 P.M

زنك      :         Zink  : 390 P.M

منغنيس  :      Manganese  :  290 P.M

نحاس     :        Copper  :    80 P.M

البورون   :       Boron  :     30 P.M

 مغنسيوم :       Magnesum  :  390 P.M